Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Zrušenie trvalého pobytu občana

Vlastník alebo spoluvlastníci môžu podať ohlasovni (Obecný úrad) návrh na zrušenie trvalého pobytu občanom, ktorí nemajú k budove žiadne užívacie právo. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu. V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá platný občiansky preukaz a list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace.