Obsah

Osvedčenie podpisu na listine

Podpis sa overuje fyzicky prítomnej osobe, ktorej totožnosť sa overí na základe platného občianskeho preukazu. Listina, na ktorej sa podpis overuje by nemala byť podpísaná vopred. Podpis sa overuje na čestnom prehlásení, splnomocnení, kúpno-predajnej zmluve a i.

Poplatky:

  • 2,00 EUR (za osvedčenie jedného podpisu)
Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor (cestne-prehlasenie.rtf)cestne-prehlasenie.rtf36 kB
Stiahnuť súbor (splnomocnenie.rtf)splnomocnenie.rtf33 kB