Obsah

Overenie správnosti údajov v žiadosti o odpis z registra trestov

Správnosť údajov uvedených v žiadosti o odpis z registra trestov sa overuje fyzicky prítomnej osobe, ktorej totožnosť sa overí z predloženého platného občianskeho preukazu.

Oprávnenými osobami žiadať o odpis z registra trestov sú: uchádzač o zamestnanie v bezpečnostnej službe alebo technickej službe a zamestnanec bezpečnostnej služby alebo technickej služby na účely previerky bezúhonnosti a spoľahlivosti uchádzača o zamestnanie alebo zamestnanca bezpečnostnej služby alebo technickej služby.

K odpisu z registra trestov je potrebná aj kolková známka v hodnote 4,00 EUR, ktorú je možné si zakúpiť u Slovenskej pošty. Tlačivo o odpis z registra trestov si môžete prevziať aj na obecnom úrade.

Poplatky:

  • 1,50 EUR (za overenie správnosti údajov na jednej žiadosti)