Obsah

Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov

Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov sa overuje fyzicky prítomnej osobe, ktorej totožnosť sa overí z predloženého platného občianskeho preukazu.

K výpisu z registra trestov je potrebná aj kolková známka v hodnote 4,00 EUR, ktorú je možné si zakúpiť u Slovenskej pošty. Tlačivo o výpis z registra trestov si môžete prevziať na obecnom úrade.

Poplatky:

  • 1,50 EUR (za overenie správnosti údajov na jednej žiadosti)