Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej zriadilo komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Členov komisie tvoria poslanci a ďalšie osoby zvolené obecným zastupiteľstvom.

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej zriadilo tieto komisie:

 

Finančná komisia

  • predseda: Ing. Ján Kosiba, PhD.
  • členovia: Jarmila Bruchterová, Andrea Kováčová


Stavebná komisia a ŽP

  • predseda: Bc. Marek Ševčík
  • členovia: Ing. arch. Mária Navrátilová, Mgr. Natália Felvidékyová


Komisia kultúry, športu a školstva

  • predseda: Ing. Michal Belan
  • členovia: Mgr. Zuzana Tóthová, Mgr. Soňa Haluzová, Bc. Marek Ševčík


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  • predseda: Veronika Závodská
  • členovia: Ing. Milan Pápeš, Marián Bartal