Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Základná škola

Základná škola
Školská 460/2
941 48  Podhájska

kontakt:  +421 35 6586 232
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
web: zspodhajska.edupage.sk
riaditeľka:  PaedDr. Ľubica Steinerová
učiteľka: Mgr. Jana Pálinkášová
upratovačka: Miroslava Kenderová

 

Základná škola 1. - 4. ročník 

Našim základným cieľom vyplývajúcim zo školského vzdelávacieho programu je  poskytnúť žiakom bezpečný priestor pre bezstresové vzdelávanie  a ponúknuť im aktivity, ktoré ich zaujímajú , rozvíjajú ich vedomostný obzor, prinášajú im úspech a prežívajú pri nich radosť.

V dvoch triedach sa vzdeláva pomerne nízky počet žiakov, čo umožňuje individuálny prístup pedagógov. Rozvíjame talenty a nadanie našich žiakov, ale aj pomáhame žiakom so špeciálnymi pedagogickými požiadavkami. Vyučovanie v spojených ročníkoch síce kladie vyššie nároky na prácu učiteliek, ale žiakov obohacuje v mnohých osobnostných rovinách a rozvíja u nich kľúčové kompetencie.

Vo vyučovacom procese využívame prvky integrovaného vyučovania, projektového vyučovania, inovácie v začiatočnom čítaní a písaní s prioritným poznávaním tlačených písmen a  interaktívne vyučovanie. 

V obidvoch triedach máme a intenzívne používame  interaktívnu tabuľu (Promethean a eBeam),  počítače s pripojením na internet (5 PC a 6 PC) a tlačiareň. Naši žiaci sú zvyknutí na okamžité preverovanie vedomostí pomocou hlasovacieho zariadenia ActiVote.

Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníka.

V rámci školských aktivít pravidelne organizujeme tematické dni (deň Zeme, deň zdravej výživy s veselou desiatou, deň vody, environmentálne dni, noc v škole...). Prezentujeme sa na akadémiách, kultúrnych programoch, výstavách, tvorivých dielňach. Pravidelne sa zúčastňujeme rôznych matematických súťaží (pytagoriáda, Maxík, Klokan), umeleckých (výtvarné súťaže, Šaliansky Maťko) a športových súťaží (cezpoľný beh). Každoročne naši žiaci navštevujú divadelné predstavenie v Starom divadle v Nitre, absolvujú plavecký výcvik, získavajú zručnosti na dopravnom ihrisku, navštívia Bertrandovu ekofarmu, a v tomto školskom roku organizujeme aj školu v prírode. K podujatiam patrí aj školský karneval, výlet na konci školského roku a spoločné akcie s deťmi z našej materskej školy.

Škola je zapojená do národných projektov:  Infovek, Modernizácia vzdelávacieho procesu, Recyklohry. Okrem toho sme sa aktívne zúčastnili medzinárodného projektu: Záložka do knihy spája školy. 

Školský klub detí navštevujú žiaci popoludní. V rámci klubu sa venujú športovým, umeleckým, náučným a relaxačným aktivitám. Okrem toho sa zapájajú do práce v záujmových útvaroch: kreatívnom, relaxačnom, angličtina hrou, kockové čítanie a v hasičskom. V našej škole vyučuje odborný pedagóg hru na hudobný nástroj.  Deti hrajú na flautu, klavír a gitaru.