Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Školský klub detí

Školský klub detí
Školská 460/2
941 48  Podhájska

kontakt:  +421 35 6586 232
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
vychovávateľka:  Mgr. Soňa Haluzová

 

Vedúcim klubovým pedagógom je Mgr. Silvia Sádecká. V tomto školskom roku máme otvorené jedno oddelenie s počtom zapísaných detí 20. Práca v ŠKD sa riadi podľa Výchovného plánu ŠKD.

Mesačný poplatok je 1,66 EUR a uhrádzajú ho rodičia do 10. dňa každého mesiaca.

Poslanie klubu

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. Denný plán tvorí relaxačná časť, záujmová a vzdelávacia činnosť. Vedieme žiakov k tomu, aby sa učili samostatne pracovať, učiť ich ako sa majú pripravovať na vyučovanie, dbať na písomný prejav, učiť ich samostatnosti a sebakontrole. K žiakom pristupujeme diferencovane. Každý deň je venovaný inej záujmovej činnosti: spoločensko-vednej, environmentálno-prírodovednej, pracovno-technickej, telovýchovnej, zdravotnej a športovej činnosť.

V ŠKD nacvičujeme vystúpenia venované rodičom a starším spoluobčanom, na Vianoce chodíme koledovať, deti sa prezentujú na Vianočnej besiedke, pripravujú výrobky na tvorivé  dielne, ktoré sa pravidelne uskutočňujú v kultúrno- spoločenskom centre v Podhájskej. U detí rozvíjame prosociálne správanie prostredníctvom vhodných hier. Deti sa učia vyjadriť svoj názor, vypočuť iných a osvojujú si pravidlá slušného správania. Uskutočňujeme besedy na rôzne témy, ktoré deti zaujímajú: ľudové umenie a tradície, prevencia proti drogám, čo robiť v krízových situáciách (privolať pomoc, ošetriť, uhasiť, ... a pod.). Blízkosť lesa a vodná nádrž Gergeľ nám predurčujú náplň našich častých vychádzok. Okrem spoznávania prírodných krás našej obce si deti utužujú imunitu. Venujú sa aj environmentálnym činnostiam, učia sa zveľaďovať životné prostredie, separujú odpad,... prikrmujú vtáčiky v búdkach na školskom dvore.

Vďaka rozmanitej činnosti ŠKD sa deti tešia na každé popoludnie.