Obsah

Oznámenie o uložení zásielky - Silvia Štrasáková - 24.07.2017

Obecný úrad v Podhájskej v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje občanom, že majú v podateľni úradu uložené Oznámenie o uložení zásielky - úradná zásielka", ktoré si môžu prevziať počas úradných hodín:

  • Adresát zásielky: Silvia Štrasáková
  • Narodený:
  • Vyvesené dňa: 24.07.2017
  • Zvesené dňa (zásielka uložená do): 10 kalendárnych dní (od 24.07.2017)