Obsah

Oznámenie o uložení zásielky - Silvia Štrasáková - 09.11.2017

Obecný úrad v Podhájskej v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje občanom, že majú v podateľni úradu uložené "Oznámenie o uložení zásielky - úradná zásielka", ktoré si môžu prevziať počas úradných hodín:

  • Adresát zásielky:Silvia Štrasáková
  • Narodený: -
  • Vyvesené dňa: 14.11.2017
  • Zvesené dňa (zásielka uložená do): 18 kalendárnych dní (od 9.11.2017)