Obsah

Oznámenie o uložení zásielky - Tomáš Golis - 24.11.2016

Obecný úrad v Podhájskej v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje občanom, že majú v podateľni úradu uložené Oznámenie o uložení zásielky - úradná zásielka", ktorú si môžu prevziať počas úradných hodín:

  • Adresát zásielky: Tomáš Golis
  • Odosielateľ: JUDr. Ing. Jozef Buri
  • Narodený: -
  • Vyvesené dňa: 26.11.2016
  • Zvesené dňa (zásielka uložená do): 18 kalendárnych dní