Obsah

Schválený rozpočet na rok 2018 - 2020

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej, dňa 12.12.2017 na XVII. riadnom zasadnutí Uznesením č. XVII/5/2017 schválilo rozpočet na roky 2018 - 2020 podľa funkčnej klasifikácie na hlavné kategórie bez programového rozpočtu.