Obsah

Schválený rozpočet na rok 2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej, dňa 14.12.2016 na XII.riadnom zasadnutí Uznesením č. XII/2/2016 schválilo rozpočet na rok 2017 podľa funkčnej klasifikácie na hlavné kategórie bez programového rozpočtu.