Obsah

Voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov - 2013

Výsledky volieb z 9.11.2013

OBEC PODHÁJSKA - volebný okrsok č. 1

Počet voličov zapísaných v zozname voličov ............................. 910

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky ................................. 190

Počet odovzdaných obálok ................................................. 190

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu predsedu ................ 185

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu do zastupiteľstva ...... 182