Obsah

Voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov - 2013_II.kolo

Výsledky volieb z 23.11.2013

OBEC PODHÁJSKA - volebný okrsok č. 1


Počet voličov zapísaných v zozname voličov ................... 909

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky ....................... 146

Počet odovzdaných obálok ....................................... 146

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu predsedu ...... 145