Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15.novembra 2014.

Bližšie informácie na http://www.minv.sk/?volby-oso2014

Oznámenie o určení volebného okrsku a volebnej miestnosti

V súlade s § 10 ods.2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí starosta obce Podhájska určuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 15.novembra 2014:

1 volebný okrsok

1 volebnú miestnosť - Kultúrno-spoločenské centrum obce Podhájska (budova Ocú), adresa volebnej miestnosti: Zdravotnícka 322/2, 941 48  Podhájska

Pozn.: V súlade s § 15 ods.5 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov sa okrsková volebná komisia neutvára; jej úlohy plní miestna volebná komisia. 

Miesta volebná komisia v Podhájskej (ďalej iba MVK)

Dňa 24.09.2014 sa konalo prvé zasadnutie MVK v Podhájskej k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15.novembra 2014 .Každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny do obecného zastupiteľstva môže delegovať svojho zástupcu do MVK.

Do MVK v Podhájskej boli delegovaní nasledovní členovia:

Michaela Kováčová - SMER-SD

Radoslav Levický - NOVA

Emília Petrášová - SNS

Patrik Šúchal - PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

Ing. Stanislav Tinák - KDH

Marta Tináková - SDKÚ-DS

Anna Václavová - SDS

MVK preskúmala a zaregistrovala všetky predložené kandidátne listiny jednotlivých politických strán, politických hnutí a koalície politických strán a politických hnutí ako aj kandidátne listiny nezávislých kandidátov.

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Podhájskej a vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Podhájskej nájdete v priložených prílohách.

 

Doručenie kandidátnych listín zapisovateľka miestnej volebnej komisie (ďalej iba "MVK") Obce Podhájska

Za zapisovateľku MVK bola dňa 21.08.2014 vymenovaná Bc. Ľubica Pánisová, ktorej sa doručujú kandidátne listiny pre voľbu starostu, ako aj kandidátne listiny pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva.

Kandidátne listiny sa doručia v pracovné dni počas stránkových hodín na: Obecný úrad, Zdravotnícka 322/2, Podhájska, najneskôr však 21.septembra 2014 do 24:00 hodiny na adresu: Nová 167/77, Podhájska, tel.č. 0904 522 378.