Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Začaté správne konanie č. 2017/48

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  • Číslo konania: 2017/48/01
  • Dátum začatia konania: 09.02.2017
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných dní
  • Žiadateľ: Kamil Garafia, Sv. Jána 201/38, 941 48  Podhájska
  • Rozsah výrubu: breza - 2 kusy; smrek - 1 kus
  • Parcelné číslo: 517 a 529/1; k.ú.: Svätuša
  • Vyvesené dňa: 10.02.2017