Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Začaté správne konanie č. 2017/97

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  • Číslo konania: 2017/97
  • Dátum začatia konania: 23.03.2017
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných dní
  • Žiadateľ: Ľuboš Pavlík, Belecká 341/16, Podhájska
  • Rozsah výrubu: Jedľa - 1 kus
  • Parcelné číslo: 165/28; k.ú.: Belek
  • Vyvesené dňa: 23.03.2017