Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Začaté správne konanie č. 2017/255

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  • Číslo konania: 2017/255
  • Dátum začatia konania:14.09.2017
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných dní
  • Žiadateľ:Miroslav Ďuráč, Na vŕšku 506/6, 941 48  Podhájska
  • Rozsah výrubu: smrek - 1 kus
  • Parcelné číslo: 469/1 a kat. úz. Belek
  • Vyvesené dňa:18.09.2017