Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Začaté správne konanie č. 2018/60

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  • Číslo konania: 2018/60
  • Dátum začatia konania: 19.03.2018
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných dní
  • Žiadateľ: Igor Návojský, Jana Návojská, Cintorínska 630/32, Trávnica
  • Rozsah výrubu: višňa - 1 kus
  • Parcelné číslo: 616
  • katastrálne územie: Svätuša
  • Vyvesené dňa: 20.03.2018