Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

  • Vytlačiť

Začaté správne konanie č. 2019/197

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  • Číslo konania: 2019/197
  • Dátum začatia konania: 21.08.2019
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných dní
  • Žiadateľ: Stanislav Oriabinec, Skalnatá 222/7, 059 52  Veľká Lomnica
  • Rozsah výrubu: orech - 1 kus, smrek - 1 kus
  • Parcelné číslo: 690/1, 690/5
  • katastrálne územie: Svätuša
  • Vyvesené dňa: 26.08.2019