Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Začaté správne konanie č. 2019/231

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  • Číslo konania:2019/231
  • Dátum začatia konania:23.10.2019
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných dní
  • Žiadateľ:Dana Bartalová, Jazdecká 4. 940 01  Nové Zámky
  • Rozsah výrubu: čerešňa - 1 kus
  • Parcelné číslo: 885/3
  • Katastrálne územie: Svätuša
  • Vyvesené dňa:23.10.2019