Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Začaté správne konanie č. 2019/232

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  • Číslo konania: 2019/232
  • Dátum začatia konania: 23.10.2019
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných dní
  • Žiadateľ:Vincent Gajdoš, Za potokom 270, 941 48  Podhájska
  • Rozsah výrubu: smrek - 2 kusy
  • Parcelné číslo: 142/1, 142/1
  • Katastrálne územie: Svätuša
  • Vyvesené dňa:23.10.2019