Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Začaté správne konanie č. 2020/53

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  • Číslo konania: 2020/53
  • Dátum začatia konania: 02.03.2020
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných dní
  • Žiadateľ: Ing. Vladimír Bakoš, Katarína Bakošová, Belecká 407/77, 941 48  Podhájska
  • Rozsah výrubu: tuja - 1 kus
  • Parcelné číslo: 202/1
  • Katastrálne územie: Belek
  • Vyvesené dňa: 03.03.2020