Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Začaté správne konanie č. 2020/58

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  • Číslo konania: 2020/58
  • Dátum začatia konania: 10.03.2020
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných dní
  • Žiadateľ: Viliam Čerešňa, Dvorčianska 1, 949 05  Nitra
  • Rozsah výrubu: smrek - 1 kus;  breza 1 - kus
  • Parcelné číslo: 1905
  • Katastrálne územie: Svätuša
  • Vyvesené dňa: 10.03.2020