Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Začaté správne konanie č. 2016/482/01

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  • Číslo konania: 2016/482/01
  • Dátum začatia konania: 04.11.2016
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných dní
  • Žiadateľ: Mária Vačková, Lesná 476, 941 48  Podhájska
  • Rozsah výrubu: breza - 1 kus
  • Parcelné číslo a k.ú..: 158/3, k.ú. Belek
  • Vyvesené dňa: 04.11.2016