Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Začaté správne konanie č. 2016/508/01

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  • Číslo konania: 2016/508/01
  • Dátum začatia konania: 18.11.2016
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných dní
  • Žiadateľ: Obec Trávnica, Hlavná 37/65, Trávnica
  • Rozsah výrubu: pajaseň žliazkatý - 1 kus
  • Parcelné číslo a k.ú..: 370/1, k.ú. Trávnica
  • Vyvesené dňa: 21.11.2016