Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Začaté správne konanie č. 2016/531/01

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  • Číslo konania: 2016/531
  • Dátum začatia konania: 08.12.2016
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných dní
  • Žiadateľ: Ing. Miroslav Golha, Úzka 271/19, 941 48  Podhájska
  • Rozsah výrubu: Pawlovnica plstnatá - 1 kus; smrek - 1 kus; borovica - 1 kus; tuja západná - 5 kusov
  • Parcelné číslo: 570/2,  k.ú..Svätuša
  • Vyvesené dňa: 12.12.2016