Obsah

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí staveb. konania č. 2017/5-04-T

 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania č.2017/5-04-T