Obsah

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov - umiestnenie RECYKLOBOXOV

 

Použité batérie a akumulátory je potrebné odkladať do nádob k tomu určených, do tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sa v našej obci nachádzajú na nasledovných miestach:

1. budova obecného úradu - Zdravotnícka 322/2

2. predajňa COOP Jednota - Senčianska 55/87 

3. predajňa COOP Jednota - Belecká 369/48