Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Podhájska"

 

Obec Podhájska podľa ust. § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti, že dňa 05.01.2018 bolo obci doručené Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Podhájska".

Zároveň oznamujeme, že do tohto záverečného stanoviska možno nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na tunajšom úrade počas pracovných dní v pracovnej dobe.

 

Záverečné stanovisko je zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR:

http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/uzemny-plan-obce-podhajska