Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Pozvánka - XVIII.zasadnutie obecného zastupiteľstva - 28.03.2018

Podľa § 13, ods.4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, starosta obce Podhájska zvoláva XVIII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Podhájska na deň 28.03.2018 v stredu o 17.00 hodine, v malej zasadačke na I. poschodí obecného úradu Podhájska

 

Návrh programu:

1.   Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia 

2.   Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky

3.   Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 a úpravy rozpočtu

4.   Účtovná závierka k 31.12.2017

5.   Zmena rozpočtu na rok 2018 – prerozdelenie hospodárskeho výsledku Termálneho      kúpaliska Podhájska, s. r. o.

6.   Súhlas na založenie Európskeho piknikového zväzu v rámci spolupráce s obcou Cserkeszőlő

7.   Návrh VZN č. 1/2018 o poplatkoch a príspevkoch v školách a školských zariadeniach a o zápise na predprimárne      a primárne vzdelávanie

8.   Interpelácie a informácie obecného úradu

9.   Pripomienky a názory občanov

10. Záver