Obsah

Prípravné konanie jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Svätuša lokalita sleníky - zoznam vlastníkov v správe SPF

 

Okresný úrad Nové Zámky, Pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25, 940 01  Nové Zámky zverejňuje zoznam vlastníkov s neznámym pobytom (viď príloha: 1 x podľa abecedy, 1 x podľa výmery) v lokalite skleníky, kde je podaná žiadosť o pozemkové úpravy.