Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Návrh - VZN č. 2/2018

 

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh nasledovného nariadenia:

  • návrh VZN č.2/2018 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Podhájska

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína, v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia.

 

 

aktualizované dňa 18.06.2018

Upozornenie:

Dňa 14.06.2018 bol návrh VZN č. 2/2018 doplnený o prílohu - Záväzná časť, ktorá sa z technických príčin nezobrazila na stránke dňa 06.06.2018 a z tohto dôvodu sa za deň vyvesenia návrhu VZN č.2/2018 považuje deň 14.06.2018.