Obsah

Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Belek Podhájska dňa 19.6.2018

-