Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Nariadenia schválené na XIX.riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 29.06.2018

 

V súlade s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasujeme nariadenie, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej dňa 29.06.2018 na svojom XIX. riadnom zasadnutí:

  • VZN č.2/2018 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Podhájska

Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak vo VZN nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.