Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

  • Vytlačiť

Návrhy VZN - účinnosť od 1.1.2019

 

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh nasledovného nariadenia:

  • návrh VZN č. 3/2018 ktorým sa mení VZN 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína, v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia.

 

Zverejnené dňa: 23.11.2018