Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Pozvánka - II. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva - 20.12.2018

 

Podľa § 13, ods.2, písm. a/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, Mgr. Roman Ivan, starosta obce zvoláva II. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Podhájska na deň 20. decembra 2018 o  18,00 hodine, v kultúrno-spoločenskom centre Obce Podhájska

Návrh programu: 

  1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  a zapisovateľky
  3. Schvaľovanie zmeny zástupcov obce do štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou obce
  4. Názory a pripomienky občanov            
  5. Záver

Na toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa pozývajú aj predsedovia spoločenských a záujmových združení v obci, vedúci podnikov a organizácií v obci a občania obce Podhájska.