Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra zo dňa 20.12.2018

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej, dňa 20.12.2018 na II. riadnom zasadnutí prijalo Uznesenie č. II/1/2018 - Vyhlásenie a postup voľby hlavného kontrolóra, ktoré nájdete v prílohe.

Kandidát, na funkciu hlavného kontrolóra, písomnú prihlášku v zalepenej obálke, ktorú označí nasledovným textom:

      „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE  – NEOTVÁRAŤ!“

doručí na adresu:

    Obec Podhájska

    Obecný úrad

    Zdravotnícka 322/2

    941 48  Podhájska

tak, aby táto prihláška bola podateľňou obecného úradu prebratá najneskôr 8.februára 2019 do 14,00 hod.

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra, musí k prihláške priložiť písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov k účelu vykonania voľby.