Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Pozvánka - III. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva - 22.02.2019

Podľa § 13, ods.2, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,  zvoláva Mgr. Roman Ivan, starosta obce, III. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Podhájska na deň 22. februára 2019 o  18,00 hodine , v malej zasadačke na I. poschodí obecného úradu Podhájska

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
 3. Voľba volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra
 4. Voľba hlavného kontrolóra
 5. Menovanie obecného kronikára
 6. Schválenie členov vytvorených komisií
 7. Určenie zástupcov obce do rady MŠ a ZŠ
 8. Poskytovanie obedov pre dôchodcov s dotáciou obce a stanovenie výšky ceny
 9. Interpelácie a informácie obecného úradu
 10. Informácia o plánovaných spoločenských podujatiach v obci v roku 2019
 11. Rôzne
 12. Názory a pripomienky občanov            
 13. Záver

 

Na toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa pozývajú aj predsedovia spoločenských a záujmových združení v obci, vedúci podnikov a organizácií v obci a občania obce Podhájska.