Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Pozvánka - IV. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva - 03.04.2019

Podľa § 13, ods.2, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, Mgr. Roman Ivan, starosta obce, zvoláva IV. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Podhájska na deň 03. apríla 2019 o  17,00 hodine v kultúrno-spoločenskom centre Podhájska

 

Návrh programu:

 

  1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Informácia vedenia Termálneho kúpaliska Podhájska o aktuálnej situácii na Termálnom kúpalisku
  4. Rôzne
  5. Názory a pripomienky občanov            
  6. Záver

 

Na toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa pozývajú aj predsedovia spoločenských a záujmových združení v obci, vedúci podnikov a organizácií v obci a občania obce Podhájska.