Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Schválené nariadenie - VZN č. 2/2018

 

V súlade s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasujeme nariadenie, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej dňa 29.06.2018 na svojom XIX. riadnom zasadnutí a v zmysle § 27 ods. 4 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:

  • VZN č. 2/2018 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Podhájska