Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Schválené nariadenie - VZN č. 3/2019

V súlade s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasujeme nariadenie, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej dňa 16.12.2019 na svojom IX. riadnom zasadnutí:

  • VZN č.3/2019 ktorým sa mení VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak vo VZN nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.