Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

AKTUALIZÁCIA: Pozvánka - XII. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva - 23.04.2020, na základe Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/3354/2020 z 20.04.2020

P o z v á n k a

 

Podľa § 12, ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvoláva Mgr. Roman Ivan, starosta obce,  XII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Podhájska na deň 23. apríla 2020 o  18,00 hodine v Kultúrno-spoločenskom centre obce Podhájska

 

Návrh programu:

 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky

3. Voľba volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra

4. Voľba hlavného kontrolóra

5. Ponuka na predaj od spoločnosti P-P s.r.o. Michal nad Žitavou 189

6. Názory a pripomienky občanov            

7. Záver

 

Obecné zastupiteľstvo  budú sprevádzať prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia pre všetkých a povinnosťou pri vstupe na zasadnutie bude okrem povinných rozostupov v určenej dĺžke pre každého i rúško na tvári a hygienické rukavice, a to bez výnimky.

 

Na toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa pozývajú aj predsedovia spoločenských a záujmových združení v obci, vedúci podnikov a organizácií v obci a občania obce Podhájska.

 

Aktualizácia: 20.04.2020

 

         Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3354/2020 z 20.04.2020  sa štátnym orgánom  a orgánom územnej samosprávy ukladá podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. povinnosť: pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť im inú formu informovanosti občanov.