Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Pozvánka - XIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 22.05.2020

Podľa § 12, ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,  zvoláva Mgr. Roman Ivan, starosta obce  XIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Podhájska na deň 22. mája 2020 o  17,00 hodine v Kultúrno-spoločenskom centre obce Podhájska

 

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky

3. Prenájom nehnuteľnosti majetku obce Podhájska pre Termálne kúpalisko Podhájska s.r.o.

4. Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka uzatvorenou medzi obcou Podhájska a Termálnym kúpaliskom Podhájska s.r.o.

5. Rôzne

6. Názory a pripomienky občanov            

7. Záver

 

Obecné zastupiteľstvo  budú sprevádzať prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia pre všetkých a povinnosťou pri vstupe na zasadnutie bude okrem povinných rozostupov v určenej dĺžke pre každého i rúško na tvári a hygienické rukavice, a to bez výnimky.

 

Na toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa pozývajú aj predsedovia spoločenských a záujmových združení v obci, vedúci podnikov a organizácií v obci a občania obce Podhájska.