Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Pozvánka - XIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 11.06.2020

Podľa § 12, ods.1, druhá veta, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti 4 poslancov, zvoláva Mgr. Roman Ivan, starosta obce, XIV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Podhájska na deň 11. júna 2020 o  17,00 hodine v Kultúrno-spoločenskom centre obce Podhájska

 

Návrh programu:

 

1.  Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia

2.  Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky

3.  Informácia o aktuálnom dianí a stave obce Podhájska

4.  Informácia o aktuálnom dianí a stave na Termálnom kúpalisku Podhájska s.r.o.

5.  Názory a pripomienky občanov   

6.  Interpelácie starostu

7.  Rôzne         

8.  Záver

Na toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa pozývajú občania obce Podhájska, všetci zamestnanci obce Podhájska, riaditeľ Termálneho kúpaliska Podhájska s.r.o., predsedovia spoločenských a záujmových združení v obci a vedúci podnikov a organizácií v obci.

Obecné zastupiteľstvo  budú sprevádzať bezpečnostné a hygienické opatrenia aktuálne ku dňu zasadnutia.