Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Pozvánka - XIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 15.06.2020 - ZMENA TERMÍNU

P o z v á n k a – zmena termínu

 

Podľa § 12, ods.1, druhá veta, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti 4 poslancov, zvoláva Rgr. Roman Ivan, starosta obce XIV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Podhájska na deň 15. júna 2020 o 17,00 hodine v Kultúrno-spoločenskom centre obce Podhájska

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia

  1. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
  2. Informácia o aktuálnom dianí a stave obce Podhájska
  3. Informácia o aktuálnom dianí a stave na Termálnom kúpalisku Podhájska s.r.o.
  4. Názory a pripomienky občanov   
  5. Interpelácie starostu
  6. Rôzne         
  7. Záver

Na toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa pozývajú občania obce Podhájska, všetci zamestnanci obce Podhájska, riaditeľ Termálneho kúpaliska Podhájska s.r.o., predsedovia spoločenských a záujmových združení v obci a vedúci podnikov a organizácií v obci.

Obecné zastupiteľstvo  budú sprevádzať bezpečnostné a hygienické opatrenia aktuálne ku dňu zasadnutia.