Obsah

VZN o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestac

Dodatok č. 1/2009 k VZN č. 1/2007 o predaji výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach

Účinnosť od 13. 08. 2009

VZN č. 1/2007 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

Účinnosť od 22. 05. 2007