Obsah

VZN o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

VZN č. 5/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

Účinnosť od 01. 01. 2018

Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva 

Účinnosť od 01. 01. 2017

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva 

Účinnosť od 20. 07. 2016

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva 

Účinnosť od 01.01.2015

VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva 

Účinnosť od 01. 09. 2013