Obsah

VZN postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

VZN č. 3/2013 postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

Účinnosť od 01. 09. 2013

Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor (VZN-3-2013-obec-podhajska.pdf)VZN-3-2013-obec-podhajska.pdf713 kB