Obsah

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Podhájska

VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Podhájska 

Účinnosť od 15. 08. 2013

Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor (VZN-4-2013-obec-podhajska.pdf)VZN-4-2013-obec-podhajska.pdf43 kB